Posts : All Topics

เจซีแอนด์โค ปันสุข สร้างเสริมสังคมแห่งการให้

by Admin 24 July 2020

เจซีแอนด์โค ส่งมอบสิ่งของที่ได้รวบรวมจากบุคลากรบริษัทฯ ภายใต้กิจกรรม “JC&CO ปันน้ำใจ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์และส่งต่อการแบ่งปันให้กับทุกคนในสังคม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

รู้จัก 3 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ฯ มธ. สำหรับเด็กศิลป์คำนวณ-เด็กวิทย์

by Admin 16 June 2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หรือ SCI-TU ที่ยินดีต้อนรับน้อง ๆ “สายศิลป์-คำนวณ”  เพิ่มโอกาส และทางเลือกให้เยาวชน ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “สายศิลป์” เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน “คณะสายวิทยาศาสตร์” เพิ่มมากขึ้น 

by Admin 8 June 2020

สมศ.กำหนดแนวทางให้สถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่ สามารถใช้รายงานประเมินตนเองของปีการศึกษา 2561 ส่งไปยังต้นสังกัดผ่านทางระบบ Automated QA  หรือ  AQA โดยระบบเป็นแบบออนไลน์ ช่วยลดความเสี่ยงการติดต่อและการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงการระบาดของโรคโควิด – 19 นอกจากนี้ ยังเตรียมแนวทางการรับมือหากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยืดเยื้อ

KMITL Deliver the SWAB TEST Incubator to assist physicians in screening patients safely to 4 hospitals in Bangkok

by Admin 8 June 2020

ตู้ตรวจเชื้อ SWAB TEST ของ สจล. 2 เวอร์ชัน ประเดิมส่งมอบแก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นตัวช่วยของแพทย์ให้คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 อย่างปลอดภัย 

สัญญาณดี ! วิทยาศาสตร์ฯ มธ. คาดผู้ติดเชื้อเป็น “ศูนย์” สิ้นเดือน มิ.ย. นี้

by Admin 8 June 2020

ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มีแนวโน้มเป็น “ศูนย์” ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 หากพบผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องวันละ 5% ของยอดผู้ติดเชื้อวันก่อนหน้า โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ โดยพิจารณา 2 ปัจจัย คือ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และเวลา โดยพบผลลัพธ์แม่นยำสูง 99% อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นั้นจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อพฤติกรรม #หยุดเชื้อเพื่อชาติ อาทิ ทำงานที่บ้าน เลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดหรือพื้นที่ชุมชน สัมฤทธิ์ผลทั่วประเทศ

อธิการบดี สจล. มองการต่อสู้กับโควิด-19 เป็นเกมส์ยาว มั่นใจประเทศไทยเดินมาถูกทาง

by Admin 12 June 2020

สจล. มั่นใจประเทศไทยเดินถูกทางในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แนะทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันพร้อมยกระดับทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาหน้ากาก ชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาร่วมกันวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด–19 เชื่อว่าจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

Posts : Show by Category